Zvolte jazyk

Spolupráce: NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ NEŽ SVĚT

weissova halina web

 

NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ NEŽ SVĚT

Myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského v grafické tvorbě SČUG HOLLAR a jejich hostů

VÝSTAVA PROBÍHÁ V DOMĚ UMĚNÍ OPAVA

 

Výstava je realizována v rámci 63. ročníku multižánrového kulturního festivalu Bezručova Opava – téma „Lux in tenebris“ aneb světlo vzdělání a výchovy, Dům umění města Opavy

Partneři výstavy: město Opava, SČUG Hollar, GVU v Havlíčkově Brodě, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni

Kurátoři výstavy: Daniela Růžičková (GVUHB), Pavel Piekar (SČUG Hollar)

Výstava, jež si vypůjčila název z myšlenkového odkazu Jana Amose Komenského, vznikla jako společný projekt několika různých subjektů. Na základě mnou sestaveného ideového konceptu jsem oslovila SČUG HOLLAR s nabídkou výtvarného vyjádření se k osobnosti a dílu tohoto jedinečného velikána evropského novověku u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí. Výběr z těchto prací by měl být vystaven v roce 2021 v Městské galerii v Lešně, jež se Komenskému stalo druhým domovem. U příležitosti pozvání prezentovat tuto tvorbu v rámci opavského kulturního festivalu, v jehož letošním tématu rezonuje Komenského odkaz, se koncept výstavy rozrostl o několik dalších hostů. Jedním z nich je výtvarník, básník a arteterapeut Miroslav Huptych, jehož ilustrace k dílu Labyrint světa a ráj srdce budí zaslouženou pozornost. Dalším je přední česká ilustrátorka Renáta Fučíková, jež se osobností Komenského zabývala v jednom z dílů své série Největší Češi. V neposlední řadě jsou hosty studenti Atelieru didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při ZU v Plzni, kteří se pod vedením své pedagožky – Renáty Fučíkové – připravovali na představení svých prací inspirovaných Komenského dílem na knižním veletrhu v italské Bologni.

Společným cílem všech zúčastněných je připomenout si v roce 350. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších Evropanů novověku. Komenský, rodem a srdcem Čech, jenž se v dobách rekatolizace stal nedobrovolně exulantem, byl myslí už ve svém 17. století Evropanem, jehož bohatá filozofická, teologická, pedagogická, jazykovědná a všeobecně encyklopedická práce natrvalo ovlivnila principy vzdělávání až do dnešních dnů. Svůj život zasvětil hledání rovnováhy života celé společnosti, neboť „…nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodíme pro lidskou společnost…“ (J.A.K). Název výstavy napovídá, jak je pro nás i dnes důležitá Komenského idea celoživotního poznávání a širokospektrálního vzdělávání jedince a celé společnosti. Ostatně „…takový je věk příští, jak jsou vychováváni a vzděláváni jeho příští občané…“ (J.A.K.). Výklady Komenského díla současnými komeniology tak dokládají jeho aktuálnost pro současnou společnost, přestože od jeho vzniku uběhlo více jak 350 let.

Mgr. Daniela Růžičková, kurátorka GVU v Havlíčkově Brodě

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky    VW logo

33 HB web

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK