česká verze english version
Hledat
Úvodní stránka Doprovodné programy pro školy Dílny a výtvarné kurzy Výtvarný kroužek Periodické akce Nabídka přednášek a koncertů
 

Aktuální výstava

Václav Matějíček (12. 9. - 12. 10. 2014) náhled článku Výstava akademického malíře Václava Matějíčka, jehož tvorba prošla mnoha změnami od prvních pokusů samouka, přes akademické usměrnění až po vlastní svébytný projev. V poslední fázi jeho tvůrčího života vznikala díla, v nichž se kloubí obraz reálně viděného světa s bohatou symbolikou a jejichž hlavními aktérkami byly ženy.

další články (celkem 97)
kraj Vysočina

Galerie v Havlíčkově Brodě na Facebooku

cmvu 
 


Gustav Mahler grapheion


 


 
SEO
 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

10. září 2014
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "ILUSTRUJ ZNÁMÉ ČERTOVSKÉ POŘEKADLO"U příležitosti 10. výročí tradiční akce Peklo v galerii vyhlašujeme výtvarnou soutěž. Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci či školní kolektivy. Zadáním je ilustrace vybraného pořekadla s čertovskou tematikou. Nejlepší práce budou vystaveny v Galerii výtvarného umění v rámci Pekla 5. prosince 2014.

Uzávěrka soutěže 14. listopadu 2014. Přesné podmínky souteže si můžete přečíst po rozkliknutí odkazu.více zde
10. června 2014
UZAVŘENÍ STÁLÉ EXPOZICEUpozorňujeme naše návštěvníky, že bude po celý rok 2014 uzavřena stálá expozice. 
Na novou stálou expozici se můžete těšit v únoru 2015. Bude věnována 50. výročí založení galerie.více zde

Doprovodné programy pro školy

PŘEHLED DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 náhled článku Ve školním roce 2014/2015 se Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě chce opět podílet na vzdělávání žáků škol z Havlíčkova Brodu i širokého okolí.

Zde si můžete prohlédnout nabídku plánovaných animačních programů pro 1. pololetí školního roku 2014/2015. Programy jsou vhodné pro žáky základních škol, ale i škol mateřských a středních. Zároveň je mohou využít i základní umělecké školy, druřiny a další kolektivy. Bližší informace naleznete u každého programu a budou se postupně objevovat a upřesňovat na našich webových stránkách.

Programy připravuje a vede lektorka Mgr. Jiřina Kopicová - kopicova@galeriehb.cz, 739 329 160 nebo 569 427 035.
Na vybraný program je nutné si předem rezervovat místo. Doporučujeme tak učinit s dostatečným předstihem, abyste měli možnost vybrat si termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat. 

Učitelům a školám zároveň rozesíláme aktuální informace e-mailem. Pokud budete mít zájem informace také dostávat, polete prosím svůj e-mail a organizaci, ve které pracujete na mail kopicova@galeriehb.cz.

TVÁŘE náhled článku

Termín: 15. 9.–10. 10. 2014
Cílová skupina: 3.–9. ročník ZŠ 
Kompetence (RVP): k učení, komunikativní, občanskou, pracovní
Výstava: malba a grafika Václava Matějíčka
Charakteristika programu: Žáci se seznámí s historickým vývojem portrétu. Zaměříme se především na období renesance, kdy podobizny získaly typické rysy realistického zobrazení portrétované osoby. Na renesanční odkaz navazoval ve svém díle také Václav Matějíček. Budeme hledat paralely mezi renesančními portréty a díly Václava Matějíčka. Na závěr budou žáci pracovat kombinovanou technikou v duchu vystavených děl s vlastními fotoportréty.
Cíle programu: pochopení významu portrétu v západoevropské kultuře
Vstupné: 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma
Časová náročnost: 60–90 minut
Rezervace programu: kopicova@galeriehb.cz, 569 427 035 nebo 739 329 160

další články (celkem 68)
 

Dílny a výtvarné kurzy

CHCETE BÝT INFORMOVÁNÍ O POŘÁDANÝCH DÍLNÁCH VČAS? Máte-li zájem účastnit se našich dílen a chcete-li získávat informace o jejich konání včas, napište na mail kopicova@galeriehb.cz a my Vás zařadíme do našeho adresáře.

další články (celkem 75)
  
realizace pelikanek.cz