PLASTIKA

Tato podsbírka je, stejně jako je tomu v případě obrazů, pouze malým doplňkem k hlavnímu zaměření sbírek havlíčkobrodské galerie. Několika solitéry doplňuje stálou expozici a dotváří tak pohled na výtvarné umění, v němž má své důležité místo i prostorová / trojrozměrná tvorba.

Mimořádné postavení v rámci této podsbírky má nepolychromovaný Oltář sv. Kříže / tzv. Uhrovský oltář. Jeho autorem je slezský sochař a řezbář Ignác Rohrbach (1691-1747), který přišel do Čech v první polovině dvacátých let 18. století a svými díly posléze utvářel barokní obraz východočeských měst.


Oltář sv. Kříže / Uhrovský oltář 

Oltář sv. Kříže ze zámecké kaple Povýšení sv. Kříže v Uhrově u Chotěboře je vynikající ukázkou tvorby čelného představitele východočeského pozdně barokního řezbářství Braunových následníků.

Jeho autorem je slezský sochař a řezbář Ignác Rohrbach, který přišel do Čech v první polovině dvacátých let 18. století. V roce 1725 je doložen Rohrbachův pobyt v Běstvině.

O rok později se usadil v Chrudimi a sňatkem získal zavedenou sochařskou dílnu po Janu Pavlovi Čechpauerovi patrně i s nedokončenými zakázkami. Odtud pak po více než dvě desetiletí dodával svá díla do velké části východních Čech a Polabí.

Nepolychromovaný oltář se sousoším Kalvárie vznikl kolem roku 1735 a jeho figurální výzdoba patří mezi Rohrbachova vrcholná díla, která jsou jedinečnou ukázkou výrazové citlivosti a nevšední modelační jistoty jednoho z pokračovatelů braunovského slohu.

Oltář sv. Kříže byl koncipován jako vysoká portálová architektura sestavená z dvojice postranních pilastrů s členěnými kompozitními hlavicemi, zdobenými volutami a akantovými rozvilinami. V horní partii byla tato kompozice zakončena soustavou zalomených, bohatě profilovaných říms. Vzhledem k prostorovým možnostem galerie však není možné vystavit oltář se všemi původními prvky.

Na havlíčkobrodsku se kromě Uhrova Rohrbach podílel na výzdobě kostela sv. Ondřeje v Pohledu u Havlíčkova Brodu, v kostele sv. Lucie v Ježově u Ledče nad Sázavou a přímo v Havlíčkově Brodě v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie a především na interiéru augustiniánského klášterního kostela sv. Rodiny, kde přerušovaně pracoval od roku 1732 až do své smrti.

Oltář získala Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě do svých sbírkových fondů 16. 10. 1996 koupí od restituenta. Finance jí poskytlo Ministerstvo kultury ČR z prostředků na výkup předmětů ohrožených vývozem. Po restaurátorském zásahu byl oltář osazen do nového objektu galerie a zakomponován do stálé expozice ze sbírek.

FOTOGALERIE

 

CONTACT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod
Czech Republic

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

CONTACT US

WE ARE OPEN

open daily expect Monday 9.00–12.00 and 13.00–17.00

kraj vysocina    rada galerii      facebook      PODPORIL KV

{snippet kontejner_KONEC|}