Zvolte jazyk

Bohuslav Reynek a Jaroslav Libra 3. 7. - 2. 9. 2012

V letošním roce si připomínáme 120. výročí narození skromného člověka, ale velkého umělce, který téměř celý svůj život prožil na malé vesničce v malebné a nostalgické krajině Českomoravské vysočiny. Kraj důvěrně známý již z dětství, velmi blízký a hluboce zažitý ho neustále poutal a inspiroval jeho osobité umělecké dílo. Život Bohuslava Reynka je ale také úzce spjat s kolébkou moderního umění - s Francií, již si zamiloval hned při své první cestě v roce 1912. Bohuslav Reynek překládal do češtiny díla francouzských básníků a básnířka Suzanne Renaud se v roce 1926 stala jeho životní družkou. Cílem našeho projektu je představit výtvarnou tvorbu významného a osobitého českého umělce Bohuslava Reynka. Náš projekt představí výběr kreseb Bohuslava Reynka z Francie z období dvacátých a třicátých let 20. století a grafických listů z období let 1943 – 1971. Na výstavě budou veřejnosti vůbec poprvé představeny kresby, které byly uloženy v soukromé sbírce v Grenoblu. Výstava bude doplněna o připomenutí jeho spolužáka a kamaráda z doby studií na jihlavské reálce Jaroslava Libry, jehož předčasně ukončené dílo představuje mimořádně nadaného mladíka s nemenšími ambicemi a nadáním, slibujícími totéž, co dokázalo dílo Reynkovo. Ve skromném výběru tu budou vystaveny nejvýznamnější Librovy výtvarné dokumenty k Reynkově umělecké genesi. Na výstavě budou zastoupeny olejové studie krajin z jihlavského okolí, kde oba spolužáci malovali bok po boku. Atmosféru ryze školského kreslení nám přiblíží různé figurální studie. Libra jako pohotový a velmi zručný karikaturista zachytil na svých kresbách snad polovinu zdejšího c. k. profesorského sboru a také své spolužáky. Díky němu existuje i řádka skic, pro než stál s největší pravděpodobností modelem právě Bohuslav Reynek.

Bohuslav Reynek a Jaroslav Libra
3. 7. - 2. 9. 2012

Pozvánka Bohuslav Reynek


V letošním roce si připomínáme 120. výročí narození skromného člověka, ale velkého umělce, který téměř celý svůj život prožil na malé vesničce v malebné a nostalgické krajině Českomoravské vysočiny. Kraj důvěrně známý již z dětství, velmi blízký a hluboce zažitý ho neustále poutal a inspiroval jeho osobité umělecké dílo. Život Bohuslava Reynka je ale také úzce spjat s kolébkou moderního umění - s Francií, již si zamiloval hned při své první cestě v roce 1912. Bohuslav Reynek překládal do češtiny díla francouzských básníků a básnířka Suzanne Renaud se v roce 1926 stala jeho životní družkou. Cílem našeho projektu je představit výtvarnou tvorbu významného a osobitého českého umělce Bohuslava Reynka. Tento malíř a grafik, překladatel a básník svou tvorbou vybočuje z vývoje výtvarného umění své generace, přesto svým dílem nedílně patří mezi to nejlepší v českém umění 20.století. Jeho dílo se svého plného zveřejnění dočkalo až po roce 1989 a laickou veřejnost ohromilo svou niternou krásou. Náš projekt představí výběr kreseb Bohuslava Reynka z Francie z období dvacátých a třicátých let 20.století a grafických listů z období let 1943 – 1971. Na výstavě budou veřejnosti vůbec poprvé představeny kresby, které byly uloženy v soukromé sbírce v Grenoblu. Výstava bude doplněna o připomenutí jeho spolužáka a kamaráda z doby studií na jihlavské reálce Jaroslava Libry, jehož předčasně ukončené dílo představuje mimořádně nadaného mladíka s nemenšími ambicemi a nadáním, slibujícími totéž, co dokázalo dílo Reynkovo. Ve skromném výběru tu budou vystaveny nejvýznamnější Librovy výtvarné dokumenty k Reynkově umělecké genesi. Na výstavě budou zastoupeny olejové studie krajin z jihlavského okolí, kde oba spolužáci malovali bok po boku. Atmosféru ryze školského kreslení nám přiblíží různé figurální studie. Libra jako pohotový a velmi zručný karikaturista zachytil na svých kresbách snad polovinu zdejšího c. k. profesorského sboru a také své spolužáky. Díky němu existuje i řádka skic, pro než stál s největší pravděpodobností modelem právě Bohuslav Reynek. Své místo na výstavě najde i další osobnost úzce spjatá s Bohuslavem Reynkem a tou je katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny Josef Florian, který vydával díla středověkých i novodobých myslitelů, teologickou, nábožensko-esejistickou, filosofickou i vědeckou literaturu, ale též českou beletrii. Sám přeložil více než 60 děl, především z francouzštiny.
Kolem jeho vydavatelství se soustředil okruh našich předních autorů. Mezi nimi např. Josef Váchal, Bohuslav Reynek či Josef Čapek a mnoho dalších.
 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky    VW logo

33 HB web

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK