SČIT –17. ročník (22.10. – 28.11.2010)

Výstava mapuje současnou českou ilustrační tvorbu a je již tradičně pořádána ve spolupráci s Klubem ilustrátorů dětské knihy u příležitosti konání Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Ve dnech konání knižního veletrhu 22. a 23. října 2010 je do galerie s platnou vstupenkou na knižní veletrh vstup zdarma. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 22. října 17 hodin. Výstavu uvede Markéta Odehnalová a zahraje Michal Španko. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Eva Sýkorová - Pekárková : ilustrace ke knize Václav Vokolek : Obrazy ze Staré Říše, 2008.


S podzimem roku 2010 přichází i další ročník havlíčkobrodského knižního veletrhu, k němuž se váže výstava 1. trienále – Současná česká ilustrační tvorba, pořádaná Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Přehlídka českých ilustrátorů a jejich ilustrační tvorby má v galerii dlouholetou tradici – probíhá již od roku 1993. Minulý ročník (2009) však přinesl mnoho změn a přehlídku se pokusil posunout dál a snad – dalo by se říci – inovovat. Hlavní novinkou byla přeměna SČITky (jak se přehlídce v galerii přezdívá) na trienále, v němž minulý rok dostaly prostor ilustrace a knižní práce studentů a studentek výtvarných škol, tento rok se představují činní ilustrátoři tak, jak tomu do vzniku akce vždy bývalo, a třetí rok každého trienále bude mít v galerii výstavu jeden vybraný ilustrátor. Idea trienále se tedy začala naplňovat již minulý rok – z oslovených studentů (často ve spolupráci s profesory) se akce nakonec zúčastnilo třicet čtyři studentů z deseti uměleckých škol: z Masarykovy univerzity v Brně a Ostravské univerzity v Ostravě (Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy), z Fakulty umění Ostravské univerzity (Katedra grafiky a kresby), ze Střední umělecké školy v Ostravě, z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér Grafický design II), z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Katedra volného umění, Ateliér sochařství), z Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave (Katedra grafiky a iných médií, Ateliér II), z Vysokého učení technického v Brně (Fakulta výtvarných umění, Ateliér papír a kniha), z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku (obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika) a ze Západočeské univerzity v Plzni (Ústav umění a designu, obor Ilustrace a grafika, specializace Knižní vazba). Studentské práce byly velmi rozmanité, plné fantazie, originality a neortodoxního pohledu na svět ilustrace a knižní tvorby všeobecně. Bylo zajímavé srovnat tato díla s pracemi činných ilustrátorů, které byly do té doby v galerii každoročně vystavovány. Z tohoto srovnání vyšel najevo zvláště fakt, že studenti, nespoutaní žádnými konkrétními zakázkami a zadáními, mohli svobodně vytvořit díla často dalece překračující klasickou formu ilustrace. Nápad proměnit přehlídku ve trienále se dotkl i vizuální podoby katalogu, plakátu a pozvánky. Zatímco doposud byl katalog SČIT laděn ve žlutých (respektive béžových) odstínech, nyní bude každý ročník trienále odlišen jinou barvou, která se bude opakovat i na pozvánce a plakátu. Studentské tvorbě byla přiřknuta svěží zelená barevnost, evokující zápal pro věc, hravost a vysokou míru originality vystavených ilustrací. Pro přebal letošního katalogu byla vybrána tlumenější modrá barva, která je klasičtější a umírněnější, vyvolává však stejně kladné emoce, snad nejlépe postižitelné oblíbeným výrokem „modrá je dobrá“. Jaká barva bude následovat příští rok, to dopředu prozrazovat nebudeme a necháme návštěvníka, aby se těšil a byl pak (snad) mile překvapen. Ještě jedna změna je však s přehlídkou spojena — trienále má své logo! Logo je pohyblivé a proměnlivé, odkázané na počet ilustrací v katalogu. Právě z výřezů těchto ilustrací je totiž složeno a spolu s číslovkou, označující ročník trienále a vepsanou do jednoho ze tří modrých čtverců pod výřezy, tvoří určitý obrazec. Hravost a zajímavost loga spočívá ve faktu, že počet ilustrací každého ročníku se liší tak, jak se liší počet účastníků přehlídek; každý rok bude tedy obrazec loga jiný. Jeho základní charakter však zůstane nezměněn. Už minulý rok se na konci léta sešla odborná komise, která posoudila kvalitu přihlášených ilustrací a knižních děl a vybrala z nich ty, které pak byly vystaveny na přehlídce a prezentovány v katalogu. Nejinak tomu bylo i letos; po náročné a dlouhé debatě nad všemi ilustracemi, které výtvarníci do galerie dodali, nakonec členové komise vybrali práce dvaceti osmi umělců, které můžete vidět na výstavě 1. trienále – Současná česká ilustrační tvorba od 22. října do 28. listopadu 2010. 
Markéta Odehnalová, kurátorka výstavy


Autoří vystavených děl

Lubomír Anlauf
Jan Augusta 
Luděk Bárta
Miloslav Disman
Lucie Dvořáková
Gabriel Filcík
Matěj Forman 
Olga Franzová
Renáta Fučíková
Lukáš Henzl
Miroslava Kolářová-Šulcová
Josef Kremláček
Jan Kudláček
Barbora Kyšková
Jarmila Marešová
Marie Mrňávková
Pavel Piekar
Tomáš Řízek
Milan Starý
Lucie Straková
Pavel Sukdolák
Eva Sýkorová-Pekárková
Jiří Šalamoun
Jaroslav Šerých
Vojtěch Velický
Marcela Vichrová
Lenka Vybíralová
Markéta Vydrová

Jan Kudláček ilustrace ke knize - Irena Gálová : Žabetka a Žabda, 2007.Milan Starý ilustrace ke knize - Petr Putna : Myš, přítel člověka, 2010.Pavel Sukdolák ilustrace ke knize - Edgar Allan Poe : Havran, 2009.Josef Kremláček ilustrace ke knize - Blanka Jehlíková : Rabín a duch moru, 2008.Z vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeZ vernisážeKřest kalendáře Daniela ReynkaKřest kalendáře Daniela Reynka

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     facebook     instagram 

ICOM PRAGUE 2022 logo jeden radek CMYK color    PODPORIL KV   

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}