Zvolte jazyk

<b>Antonín Chittussi </b>a jeho pohledy na česká města

Od 24. května do 2. září 2007 bude v jihlavské Oblastní galerii Vysočiny / Masarykovo náměstí č. 24 probíhat výstava, která představí méně známou tvorbu klasika českého výtvarného umění 19. století.

Od 24. května do 2. září 2007 bude v jihlavské Oblastní galerii Vysočiny / Masarykovo náměstí č. 24 probíhat výstava, která představí méně známou tvorbu klasika českého výtvarného umění 19. století.
Antonín Chittussi
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravuje ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a její kurátorkou Mgr. Hanou Venzhöferovou výstavu klasika českého výtvarného umění 19. století, malíře Antonína Chittussiho.


Antonín Chittussi (1847-1891), jehož 160. výročí narození si letos připomeneme, je jak laické tak odborné veřejnosti znám především jako autor drobných krajinomaleb z českého ale i francouzského prostředí, kde od roku 1879 několikrát pobýval. Tato výstava jej chce představit i jako tvůrce městských vedut (pohledů na města) a připomenout, že se jako malíř ve svém díle potýkal i s rozměrnými olejomalbami.
Na Chittussiho obrazech českých měst, jejichž architektonické dominanty a základní urbanistická schémata se proměňuji jen velmi pomalu, si lze ukázat, jak malíř přistupoval
k obydlené krajině. Existuje tu možnost srovnávání s reálným stavem, které by u většiny krajinných výseků bylo jistě sporné. Chittussiho tak často zmiňovaný realismus se pak v souvislosti s těmito díly jeví spíše jako zdánlivý realismus holandských mistrů 17. století. Narozdíl od obrazů měst, však mohl v přírodě nalézat takové motivy, které už žádnou kompoziční změnu nepotřebovaly.
Chittussi byl hluboce ovlivněn svým dlouhým akademickým studiem. Zásad, které byly vyučovány na evropských výtvarných akademiích, se nikdy zcela nezřekl. Ve škole se naučil pracovat do detailů, což se v mnoha případech nezměnilo ani s jeho pozdějším volnějším rukopisem. I na jeho pozdních obrazech z druhé poloviny 80. let 19. století si můžeme všimnout přehledné kompozice a přesné kresby. Novinkou v českém prostředí, kterou našim krajinářům od francouzských barbizonských mistrů zprostředkoval, bylo vytváření obrazů přímo v plenéru (ve volné přírodě).

Při svých cestách napříč naší zemí stačil zaznamenat například Prachatice, Hradec Králové, Nové Město nad Metují nebo Jindřichův Hradec. S Jihlavou je spjat několika obrazy, jež zde při dvou pobytech v 80. letech 19. století vytvořil. Zaujala jej jak okolní krajina (například údolí řeky u Petrovic), tak i vlastní město, což doloží dokonce pět olejomaleb, které budou na výstavě k vidění.

Zajímavou částí výstavy bude také prezentace snad největší Chittussiho olejomalby vůbec, monumentálního Pohledu na Prahu ze Strahova (310 x 400 cm), který je v současnosti umístěn na zámku v Kolodějích u Prahy. Tato malba je tak veliká, že se do galerie ani nevejde. Kurátorka výstavy se proto rozhodla zprostředkovat ji divákům alespoň promítáním na zeď ve skutečné velikosti. Tento obraz, který Chittussi vytvářel v letech 1888-1889, měl být pro malířovy současníky dokladem jeho dovedností, ale nesetkal se s očeká-vaným úspěchem, což Chittussi těžce nesl.
Názor na Chittussiho pohledy na města není doposud mezi odborníky zcela jednotný. Domnívám se, že je třeba je ocenit jako malířův pokus o vyrovnání se s obydlenou krajinou, který i přes mnohé neúspěchy nevzdával. I v tomto případě se projevila jeho neústupná povaha a tvrdohlavé odhodlání dokončit to, co si předsevzal.
Chittussiho pohledy na města / obrazy městské krajiny, se staly pro tohoto malíře v mnoha ohledech osudovými a měly by být vždy pojímány jako důležitá a nedílná součást jeho malířského díla.


Mgr. Hana Venzhöferová

Antonín Chittussipohled do expoziceChittussi, Pohled na zámek v Jindřichově Hradci, 1890, Národní galerie v Prazevernisáž výstavyvernisáž výstavyvernisáž výstavypohled do expozice v den vernisážesoučástí expozice jsou i plakáty od studentů jihlavské grafické školy

pozvanka Pozvánka na vernisáž výstavy v jihlavské OGV

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky    VW logo

33 HB web

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK