Zvolte jazyk

Cyklus on-line výstav „Z nových akvizic“ - Jiří John

L4104 Franta web

 

On-line výstava
Cyklus on-line výstav „Z nových akvizic“

Dílo Jiřího Johna

 

Pokračujeme v našem cyklu on-line výstav z nových akvizic galerie. Jak jsme již psali v minulých týdnech je ve všech tuzemských galeriích častým zvykem připravovat jednou za čas výstavu, která bude návštěvníkům prezentovat přírůstky do sbírek za posledních několik let či jiné příliš vzdálené časové období. Vzhledem k současné situaci takovouto výstavu nebudeme moci zrealizovat, ale určitě bychom se rádi pochlubili s novými akvizicemi či dary, kterými byly obohaceny naše sbírky v posledních několika letech. Jako téma druhé výstavy tohoto cyklu jsem vybrala dílo Jiřího Johna, dalšího vysočinského rodáka, o jehož díla se nám podařilo obohatit naši sbírku v letech 2019 a 2020.

V roce 2019 jsme získali možnost zakoupit od Nadačního fondu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna mimořádný soubor čtyř Johnových obrazů. Nabídka Nadačního fondu byla pro nás výhodná též proto, že fond preferuje zájem sbírkotvorných institucí před soukromými subjekty, neboť jeho primárním zájmem je zpřístupnění děl Jiřího Johna veřejnosti. Díky pochopení zřizovatele, Kraje Vysočina, a za jeho finančního přispění, přibyly do našich sbírek nejen ony čtyři zásadní obrazy, které jsou reflexí na poslední autorova léta, ale též konvolut Johnových tušových ilustrací k poezii Františka Halase. V následujícím roce 2020 se nám podařilo ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě obohatit náš sbírkový fond o další díla Jiřího Johna, tentokrát v oboru kresby, grafiky a též i několik ilustrací. OGV totiž v rámci přípravy výstavy díla Jiřího Johna a jeho manželky Adrieny Šimotové „Dvojí obrazotvornost“ získala nabídku na odkup části děl z pozůstalosti, která byla prezentována na výše zmíněné výstavě. Vzhledem k úzké spolupráci obou institucí, a také s ohledem na náš sbírkový fond jsme nabídnutý konvolut rozdělili poměrem do obou sbírek. Naše galerie tak byla obohacena o soubor 29 děl zahrnující 15 kreseb z raného období Johnovy tvorby, kdy byl autor velmi výrazně ovlivněn tvorbou Jana Zrzavého. 12 ilustrací je k cyklu Z lyriky - Michelangelo Buonarroti a poslední dvě ilustrace patří k poezii Františka Halase a doplňují tak soubor zakoupený v roce 2019. Protože ilustrační soubor k Halasově poezii jsme na našich stránkách přestavili již v minulém roce, zaměříme se tentokrát na prezentaci obrazů a volných kreseb.

Jiří John (1923 Třešť – 1972 Praha), patřil k čelným představitelům generace, která vstoupila na českou uměleckou scénu po 2. světové válce. Věnoval se kresbě, malbě, ilustraci a grafice. Byl členem Umělecké besedy, skupiny UB 12 a SČUG Hollar. Od roku 1963 vyučoval na pražské AVU kresbě. Jeho manželkou byla malířka Adriena Šimotová. Jiří John je specifický tím, že výtvarného vzdělání se mu dostalo až jako dospělému, když nastoupil na grafickou školu v Praze, byl již vyučeným zámečníkem a instalatérem. Jeho výtvarný projev byl nad jiné vyzrálý a komplexní, inspirující se v přírodě a jejích zákonitostech, prazákladu zrodu a následném zániku. Po ukončení grafických realizací ze zdravotních důvodů se jeho oblíbenou technikou stala kresba s využitím šrafování, působení světla a stínu nebo elementární zobrazení krajiny.

Od poloviny 60. let trpěl vleklou nevyléčitelnou chorobou a zdravotní stav měl vliv na dramatičnost jeho díla. Jemné harmonické nuance byly vystřídány čím dál většími, někdy až tvrdými kontrasty. V tvorbě meditoval nad souvislostmi života a smrti. Pro fyzickou a časovou náročnost grafiky se koncem šedesátých let přiklonil více ke kresbě.

 

Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_1Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_2Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_3Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_4Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_5Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_6Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_7Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_8Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_9Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_10Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_11Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_12Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_13Cyklus on-line výstav Z nových akvizic - Dílo Jiřího Johna_14
 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky    VW logo

33 HB web

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK