DÍLO VLADIMÍRA SUCHÁNKA V GRAFICKÉ A ILUSTRAČNÍ SBÍRCE GHB - online výstava

L4104 Franta web

 

On-line výstava
DÍLO VLADIMÍRA SUCHÁNKA V GRAFICKÉ
A ILUSTRAČNÍ SBÍRCE GHB

 

V první únorové on-line výstavě si připomeneme, stejně jako v díle tohoto měsíce, jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků 2. poloviny 20. století, Vladimíra Suchánka, který 25. ledna letošního roku odešel do grafického nebe. Přijměte pozvání do světa smutných pierotů a smyslných kolombin, vznešených torz a opuštěných lastur, do světa barevných litografií plných nostalgie, fantazie a snů.

Především díky kontaktům s autorem a také uspořádání jeho výstavy společně se sochařem Josefem Klimešem v letních měsících roku 2008 jsme následně získali konvolut, který dnes čítá celkem 1 kresbu, 45 grafických listů a 52 originálů ilustrací. Z tohoto konvolutu jsme si dovolili představit reprezentativní výběr obsahující kromě velkoformátových volných grafik také vysoce oblíbená ex-libris a následně výběr po několika ilustracích z jednotlivých knižních titulů a bibliofilských vydání. Jedná se konkrétně o bibliofilie Fragmenty obsahující 6 litografií jako 6 vzpomínek na léta okupace, bibliofilie Čtvero tváří roku inspirované alegorickým cyklem leptů Čtyř ročních dob Václava Hollara, Theatrum humanum s deseti barevnými litografiemi doprovázející verše Karla Síse a Zodiac, soubor 12 litografií znamení zvěrokruhu.

 

Vladimír Suchánek
se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952–54) u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana a na Akademii výtvarných umění v Praze (1954–60) v grafické speciálce prof. V. Silovského. Mimo vlastní malbu a volnou grafiku se ve velké míře věnoval oboru užité grafiky – ilustraci a zejména tvorbě ex libris, známkové a plakátové tvorbě. Ze všech grafických technik přilnul především k litografii, již i obohatil o nové postupy. Citujeme autora: „říká se, že litografický kámen má duši, proto se mu celý život snažím porozumět…“

Byl dlouholetým členem SČUG HOLLAR, v dobách, kdy činnost spolku nebyla legální, se snažil udržovat na nejrůznějších akcích společnost přátel grafiky v kontinuitě, po revoluci se aktivně podílel na obnově nového sdružení, jehož se stal i v letech 1995 – 2016 předsedou. Byl taktéž klarinetistou a kapelníkem hudebního tělesa Grafičanka, bez kterého se neobešla žádná vernisáž grafických děl jeho přátel i děl vlastních.

Za svou tvorbu získal na tři desítky významných ocenění, která byla korunována v roce 1997 jmenováním členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání – medaile Za zásluhy v oblasti umění.
Byl autorem bohaté imaginace a osobité poezie a jeho role v české grafice v mezinárodním kontextu byla naprosto zásadní. Jeho práce jsou zastoupeny ve všech českých, ale i ve velké části zahraničních galerií, např. Albertině, Rockford Art Museum a dalších.
Čest jeho památce.

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}