Jiří John

weissova halina web

 

Jiří John
mimořádné obohacení sbírek galerie

V roce 2019 se galerii podařilo velmi významně rozšířit sbírkový fond galerie. Za stěžejní považuji zakoupení mimořádného souboru čtyř obrazů Jiřího Johna od Nadačního fondu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna. Soubor jsme získali díky pochopení zřizovatele Kraje Vysočina a za jeho finančního přispění. Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna v roce 2019 uvolnil k prodeji několik obrazů z již uzavřeného a na trhu s uměním téměř nedostupného díla předního představitele české umělecké scény šedesátých let 20. století Jiřího Johna, jehož život a dílo je úzce spjato s Krajem Vysočina. Námi vybraný soubor čtyř komorních děl z vrcholného období autorovy tvorby byl nabízen jako celek, který zahrnuje dva obrazy s přírodními motivy, a dva obrazy jsou reflexí na nemocniční prostředí, které je spojeno s autorovým předčasným odchodem. Tento celek kvalitně reprezentuje výtvarnou tvorbu Jiřího Johna. Vedle této čtveřice obrazů jsme zakoupili i jedenáct tušových ilustrací stejného autora ke sbírkám poezie Františka Halase - Já se tam vrátím a Doznání.

Díky této opravdu mimořádné akvizici jsme podstatně a především velmi kvalitně doplnili tristně zastoupené Johnovo dílo ve sbírkách naší galerie, kde jsme měli pouze tři grafické listy. Nyní celý soubor tvoří jedinečný a reprezentativní celek.

Jiří John (6. listopadu 1923 Třešť – 22. června 1972 Praha), rodák z Třešti svoji životní i uměleckou dráhu uzavřel předčasně v necelých padesáti letech, ale zanechal nám po sobě celistvé a vyzrálé dílo. Patří k čelným umělcům generace, která vstoupila na českou uměleckou scénu po 2. světové válce a byla jednou z hybných sil obrodného procesu v naší společnosti, jenž začal na sklonku padesátých let a vyvrcholil takzvaným Pražským jarem 1968.

Věnoval se kresbě, malbě, ilustraci a grafice. Byl členem Umělecké besedy, skupiny UB 12 a sdružení Hollar. Od roku 1963 učil na pražské Akademii výtvarných umění kresbě.

Pocházel z chudé venkovské rodiny. Za 2. světové války se učil zámečníkem a instalatérem a pracoval ve venkovské továrně. Do Prahy na výtvarnou školu se dostal až ve dvaadvaceti letech. Studoval na Státní grafické škole u Zdeňka Balaše a v letech 1946–1951 na VŠUP u Josefa Kaplického, který jej v roce 1954 doporučil jako tvůrce památníku v Pinkasově synagoze v Praze.

Na jeho tvorbu mělo vliv především dílo Jana Zrzavého a Josefa Šímy. Díky svému talentu velmi brzy umělecky vyzrál. K jeho stěžejním námětům patřila příroda, hmota a světlo. Charakteristické pro jeho dílo je soustředěné pozorování a zachycení přírody, kdy autor viděné postupně oprošťuje a výsledkem je zobrazení přírodnin a věcí podobou lapidárně zachycených, zástupných symbolů. Vznikají tak nové krajiny, které jsou vlastně zátiší tvořená přírodními elementy, jako jsou krystaly a semena rostlin, zobrazenými však prostředky ryze výtvarnými. Později nacházel vhodné náměty pro svou malbu a grafiku i v prostředí velkoměsta, ale stěžejní zůstala příroda, věčný koloběh vznikání a zanikání, proměny hmoty a světla.

Dějiny malířství výtvarně obohatil o kombinaci malby s kresbou.

Od poloviny 60. let trpěl vleklou nevyléčitelnou chorobou a zdravotní stav měl vliv na dramatičnost jeho díla. Jemné harmonické nuance byly vystřídány čím dál většími, někdy až tvrdými kontrasty. V tvorbě meditoval nad souvislostmi života a smrti. Pro fyzickou a časovou náročnost grafiky se koncem šedesátých let přiklonil více ke kresbě.

 

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     facebook     instagram 

ICOM PRAGUE 2022 logo jeden radek CMYK color    PODPORIL KV   

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}