Sdružení výtvarných umělců moravských 1907 - 1959

uprka

 

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKÝCH 1907 - 1959

ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HODONÍNĚ

 

Na závěr letošního roku jsme v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravili představení výběru ze sbírek partnerské Galerie výtvarného umění v Hodoníně, jejíž historie i sbírky jsou neodmyslitelně spjaty se spolkem Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), který v Hodoníně působil v letech 1907 až 1959 a jehož posláním bylo moravské národní probuzení. Jeho iniciátory a propagátory byly osobnosti nejrůznějšího zaměření, od národopisných sběratelů přes spisovatele a hudební skladatele až k výtvarným umělcům (mimo jiné Alois a Vilém Mrštíkové, Vítězslav Novák, Zdenka Braunerová, František Kretz, Scotus Viator). Vůdčími představiteli pak byli bratři Joža a Franta Uprkové, bratři Alois a Bohumír Jaroňkové, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, Adolf Kašpar, Cyril Mandel, Antoš Frolka, Roman Havelka a Jano Köhler. Členové Max Švabinský a Jan Štursa spolek záhy opustili, naopak se k němu z ciziny přihlásil například Alfons Mucha. K zakladatelské generaci se později připojili Jakub Obrovský, Oldřich Blažíček a slovenský malíř Martin Benka.

Nejdůležitějším počinem spolku bylo vybudování vlastního Uměleckého domu, který byl využíván především k prezentačním účelům a je třeba zdůraznit, že výstavní aktivity spolku byly velmi bohaté. Vedle výstav vlastní tvorby zde prezentovali také díla autorů sdružených v jiných spolcích, včetně zahraničních. Zároveň SVUM dbalo i o činnost osvětovou. Ve svých prostorách pořádal hrnčířský a tkalcovský kurz, ve kterých se lidoví džbánkaři a tkalci učili pod vedením zkušených mistrů a za účasti umělců spolku svému řemeslu. Spolek svou činnost propagoval i ve vlastním časopise „Uměleckém listu“ a v ročence „Almanach SVUM“. Do spolkové činnosti pak negativně zasáhly události druhé světové války a hlavně bombardování Hodonína, při kterém došlo k velkému poškození Uměleckého domu. Naštěstí jeho umělecké sbírky nebyly zničeny, a tak byl po náročné opravě 8. června 1947 znovu slavnostně otevřen.

Činnost Sdružení výtvarných umělců moravských byla ukončena v roce 1959. Po převzetí budovy do státní správy byla v roce 1960 ustavena Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která spolu s budovou převzala i výtvarná díla z majetku spolku a pokračovala v rozšiřování a doplňování tohoto sbírkového fondu. Současným zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Hodoníně je Jihomoravský kraj se sídlem v Brně.

Návštěvníci v havlíčkobrodské galerii uvidí výběr z této početné kolekce, která zahrnuje obrazy, plastiku, grafiku, fotografii i keramiku. Těšit se můžete např. na díla Joži Uprky, bratrů Jaroňkových, Aloise Kalvody, Stanislava Lolka, Cyrila Mandela, Antoše Frolky, Romana Havelky, Arnošta Hrabala, Josefa Koudelky, Augustina Mervarta, Karla Němce, Františka Ondrúška, Františka Bohumíra Zvěřiny, Jaroslava Votruby.

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}