HISTORIE BUDOVY

Galerie zpočátku sídlila v okresním muzeu a v průběhu roku 1965 adaptovala dům U Trojice, který jí byl přidělen. Koncem roku 1965, kdy byly stavební úpravy hotovy, bylo rozhodnuto o likvidaci Východočeského nakladatelství v Havlíčkově Brodě a jeho objekt – Malinův dům, kde byla i výstavní síň nakladatelství, byl nabídnut galerii. Tento dům byl mnohem výhodněji situován než dům U Trojice a patřil k nejhezčím měšťanským domům ve městě, proto galerie opět postoupila martýrium další adaptace a získala tak renesančně a barokně upravený pozdně gotický dům z 2. poloviny 15. stol. na náměstí. Veřejnosti byl dům zpřístupněn v prosinci 1966 a galerie v něm sídlila až do srpna roku 1999, kdy se přestěhovala do nově rekonstruovaného měšťanského domu čp. 18 na Havlíčkově náměstí.

Novým sídlem galerie je dům v minulosti obecně zvaný „stará lékárna“. Sousedí s památným Havlíčkovým domem a je na rozhraní náměstí a Horní ulice, ale již v nejstarších městských knihách je označován jako „dům v rynku“, kde bývaly dědičné domy předních brodských patricijských rodin. Proto je velmi překvapivé a u ostatních domů neobvyklé časté střídání jeho majitelů hlavně v 18. století.

Nejstarší dosud známý záznam vážící se k tomuto domu je z roku 1581, kdy písař Jan Bydžovský koupil tento dům od Václava Chmelíka za 350 kop míšenských.

V roce 1626 vypukl v Horní ulici blízko brány veliký požár, při kterém lehl popelem i tento dům. Tehdejší majitel Jiří Krupský dům nově vystavěl. Dalším v řadě často se měnících majitelů byl např. Lukáš Kobzin, mladší švagr Kateřiny Barbory Kobzinové. V roce 1755 dům zakoupil lékárník Jan Antonín Wetzl, který dům nákladně přestavěl a zřídil v něm bohatě a na svou dobu velmi účelně zařízenou lékárnu. Z této doby také pochází úprava domovního průčelí. Další majitelé domu již byli pouze lékárníci a proto dům získal toto označení.

V druhé polovině 20. století dům spravoval podnik Textil Pardubice, který zde měl v prvním nadzemním podlaží prodejnu a sklady. V druhém nadzemním podlaží pak byly dvě bytové jednotky. Galerie dům zakoupila v březnu 1997 a začala s nákladnou rekonstrukcí. Rekonstrukce probíhala v letech 1997–1999 a oproti projektu si vyžádala vyšší náklady, neboť po odstranění omítek se zjistil špatný statický stav budovy. Bylo nutné např. staticky zajistit všechny klenby v prostorách prvního podzemního, prvního a druhého nadzemního podlaží, přezdít nosnou zeď, na kterou byly zaklenuty dvě místnosti a která byla založena na dubovém uhnilém trámu volně loženém na násypu kleneb prvního nadzemního podlaží. Po otlučení omítek byly objeveny četné kvalitní gotické a renesanční architektonické prvky, které po zrestaurování zůstaly odhaleny a které jsou dokladem, že dům a jeho majitel ve středověku zaujímal velmi významné místo ve městě. To ostatně potvrzují i nalezené archeologické nálezy z nichž nejvýznamnější jsou fragmenty gotických prolamovaných kachlů nebo zeleně glazované fragmenty komorových kachlů s figurálními i architektonickými motivy. Všechny tyto objevy jsou deponovány v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod a příležitostně představovány návštěvníkům galerie.

Galerie se do nového objektu přestěhovala v srpnu 1999 a v říjnu zpřístupnila veřejnosti své výstavní prostory. Zakoupením a kompletní rekonstrukcí tohoto objektu získala galerie adekvátní náhradu za stávající objekt, oddělení prostor pro stálou expozici od výstavních a využitím rekonstruovaného podkroví i část chybějícího kvalitního zázemí. Zároveň umožnila v tomto objektu bezbariérový přístup do výstavních prostor prvního a druhého nadzemního podlaží a do stálé expozice v druhém nadzemním podlaží.

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     facebook     instagram 

ICOM PRAGUE 2022 logo jeden radek CMYK color    PODPORIL KV   

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}