ICOM Prague 2022

Dne 26. srpna 2022 hostila Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vzácnou návštěvu. V rámci Generální konference ICOM Prague 2022, která se v týdnu od 20. do 28. 8. konala v našem hlavním městě, bylo uspořádáno pro její účastníky několik zájezdů do regionů, aby se kolegové sbírkotvorných organizací z celého světa mohli seznámit se sbírkami muzeí a galerií i mimo Prahu.

Jeden takový výjezd se konal i na Vysočinu, konkrétně do Žďáru nad Sázavou, zámku Kinských, následně pokračovala výprava do naší galerie v Havlíčkově Brodě a cestu ukončila prohlídkou zámečku Petrkov spojeného s osobností básníka a výtvarníka Bohuslava Reynka a jeho rodiny. Celkem 14 kolegů z různých evropských i mimoevropských zemí si prohlédlo aktuální galerijní výstavy – Ateliér Ex Jana Exnara a Výstavu jedné knihy Veroniky Bílkové. Nejdéle se však zdrželi ve stálé expozici galerie, která byla otevřena 1. 7. letošního roku a představuje poslední akvizice do sbírkových fondů ve všech sbírkových podskupinách, aby co nejlépe ukázala akviziční politiku galerie a její směřování do budoucna. Účastníci se prostřednictvím komentované prohlídky ředitelky galerie a ostatních pracovníků seznámili s historií objektu i instituce a bohatstvím jejích sbírkových fondů. Z vřelých reakcí všech zúčastněných vyplynula spokojenost s nabídnutým programem a kladné ohodnocení sbírek a výstav. Z družných hovorů s některými účastníky pak byla nastíněna i možná budoucí spolupráce.

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     facebook     instagram 

ICOM PRAGUE 2022 logo jeden radek CMYK color    PODPORIL KV   

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}