INFORMACE PRO PEDAGOGY

CO TO JSOU ANIMAČNÍ PROGRAMY?

Termín „animace“ se používá pro takové programy, které se snaží teoretický obsah vyrovnat přiměřeným množstvím praktických činností. Hlavním cílem tak je zprostředkovat žákům zážitek z přímého kontaktu s uměleckým dílem a je kladen důraz na jejich vlastní aktivitu při získávání nových znalostí a zkušeností a spolupracovat tak na kultivaci jejich vnímání kulturních hodnot a přispět k budování pozitivního vztahu k našemu kulturnímu a historickému dědictví.


ANIMAČNÍ PROGRAMY A RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Veškeré doprovodné programy vytvořené k výstavám pořádaným Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zohledňují požadavky Rámcových vzdělávacích programů a přispívají k rozvoji jednotlivých klíčových kompetencí. Doprovodné programy jsou vhodným doplněním učiva probíraného ve škole nejen v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura, ale i v dalších (např. Člověk a společnost, ...). Programy zároveň pracují s mezioborovými přesahy a uvádějí tak v praxi do souvislostí již nabyté i nové poznatky. 

U každého programu je vyznačeno, které klíčové kompetence jsou při jeho návštěvě rozvíjeny.

Kompetenci k učení rozvíjí programy, které vzbuzují zájem a zvídavost dětí o danou tématiku, a motivují je tak k dalšímu rozvoji poznatků. Žáci současně reflektují a kriticky hodnotí stávající i nově nabyté znalosti a uvádí je do vzájemných souvislostí. 

Kompetenci k řešení problémů rozvíjí programy, které zahrnují samostatné či skupinové řešení úkolů. Žáci jsou podněcováni k originálním řešením problémů, při čemž využívají vlastních zkušeností a zároveň vyhledávání informací v rámci výstavy. Současně se žáci učí kriticky hodnotit a obhájit si svá rozhodnutí. 

Kompetenci komunikativní rozvíjí všechny programy, ve kterých je kladen důraz na komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníků. 

Kompetenci sociální a personální rozvíjí především ty programy, ve kterých žáci plní úkoly ve dvojicích či ve skupině. Děti se učí diskutovat o konkrétním problému a zároveň efektivně spolupracovat na dosažení vytyčeného cíle. Zastávají jedinečnou roli ve skupině a učí se být ohleduplní k názorům a postojům ostatních členů.

Kompetenci občanskou rozvíjí všechny programy, které se aktivně zabývají našim kulturním a historickým dědictvím. Pomáhají budovat pozitivní postoj žáků k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost.

Kompetenci pracovní rozvíjí programy, ve kterých je zahrnuta tvůrčí část, kde se žáci učí bezpečně a efektivně využívat nástroje, materiály a vybavení a vytváří tak v rámci programu vlastní (umělecké) dílo, ve kterém je posuzován myšlenkový záměr i kvalita provedení.


DOPORUČENÍ PRO PEDAGOGY PŘED NÁVŠTĚVOU ANIMAČNÍHO PROGRAMU

Pokud byste si rádi objednali doprovodný program na konkrétní termín, prosíme učiňte tak s dostatečným předstihem před požadovaným termínem. Volejte prosím na tel. 569 427 035 nebo nám napište e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zde prosím sdělte požadované datum a čas, název školy, ročník skupiny, počet účastníků a kontakt na Vás (nejlépe telefon a email). Aby byl program co nejlépe přizpůsoben Vaší skupině, je vhodné lektora galerie předem informovat o věku a zájmech účastníků, zaměření školy, případně o speciálních potřebách účastníků, například o přítomnosti dětí se zvláštním zájmem nebo nadáním pro umění, handicapovaných dětí nebo dětí s poruchami učení či chování ve skupině. O všech programech Vám rádi poskytneme dodatečné informace.

Chování v galerii

Během programů je třeba, aby účastníci respektovali základní pravidla chování v galerii, tzn. především brali ohled na ostatní návštěvníky galerie a přistupovali k vystaveným uměleckým dílům s dostatečnou opatrností. S tím souvisí zákaz dotýkání se vystavených exponátů, pokud není uvedeno jinak, a ve vybraných expozicích také zákaz fotografování. Prosíme pedagogy, aby své studenty před návštěvou galerie na tyto zásady upozornili. Odpovědnost za účastníky programů a jejich bezpečnost nese po celou dobu školní akce jejich pedagogický doprovod. Účastníci programů jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců galerie. Budeme rádi, když po skončení programu sdělíte svůj názor lektorovi, zapíšete jej do návštěvnické knihy, popřípadě zašlete emailem. Pomůžete nám tak programy neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim očekáváním a potřebám.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     facebook     instagram 

ICOM PRAGUE 2022 logo jeden radek CMYK color    PODPORIL KV   

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}