PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Obecná škola

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Obecná škola

Již po deseti letech od dostavby nové obecné a měšťanské školy na dnešním Rubešově náměstí bylo zřejmé, že vysokým nákladem vybudovaná budova nebude svou kapacitou dostačovat. Německý Brod na přelomu století prožíval nebývalou populační explozi. Mezi lety 1890-1910 se počet obyvatel zvýšil o více než 3.000. Špatná situace byla především v obecné škole, v níž probíhalo vyučování v každém ročníku v několika paralelních třídách. Situaci se nakonec město rozhodlo vyřešit v roce 1907 postavením nové budovy obecné školy. Nejprve bylo nutné vyřešit umístění školy. Volba padla celkem logicky na parcely nacházející se naproti právě budovanému gymnáziu. Zde však stály dva domy (čp. 63 a 66 na Horním předměstí) a zahrada, které se nacházely v soukromém vlastnictví. Výkup pozemků proběhl bez větších problémů, když se město zavázalo pro dva majitele postavit nové domky.

Byla vyhlášena architektonická soutěž na projekt výstavby školní budovy, z níž se nám dochovaly tři soutěžní projekty Karla Ješiny, Karla Pokorného a jeden nesignovaný plán. Již v listopadu byly schváleny plány místního architekta a stavitele Karla Ješiny (mj. autor projektů pro rodinu Mahlerů, atd.), které byly po drobných úpravách schváleny také okresním hejtmanstvím. Rozpočet stavby činil 88.000 Korun, které město získalo úvěrem u Městské spořitelny. V červnu 1908 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, na které dohlížel architekt Bohumil Šel (pozdější autor projektu na výstavbu Okresního domu). Z přihlášených firem byla vybrána firma mladého, ale již etablovaného stavitele Otakara Lišky. Stavební práce byly provedeny podle časového harmonogramu a škola mohla být v září roku 1909 zkolaudována a 22. září 1909 slavnostně otevřena.

Celkové náklady na výstavbu včetně stavební parcely a vnitřního zařízení nakonec činily 113.000 Korun. Rohová budova obecné školy a gymnázia daly vzniknout dvou novým ulicím totiž ulici Gymnazijní (dnes Štáflova) a Školská (nyní Boženy Němcové). Gymnazijní ulici uzavřela v roce 1914 budova Městské obchodní školy opět podle projektu Karla Ješiny. Podoba školní ulice byla dotvořena ještě před 1. světovou válkou (roku 1913) přístavbou tělocvičny, kterou na náklady města provedla firma Prokopa Šupicha. Budova slouží již více než 100 let pedagogickým účelům, když do ní bylo v roce 1964 přestěhováno gymnázium.

 

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}