PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Budova gymnázia nyní Základní škola Štáflova

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Budova gymnázia nyní Základní škola Štáflova

Do bývalého augustiniánského kláštera jenom minimálně upraveného pro potřeby vyučování se gymnázium nastěhovalo v r. 1815. Jeho vydržování dlouho leželo převážně na bedrech městské samosprávy. V r. 1885 jeho správu převzal stát, ale ani on do budov příliš neinvestoval. Počátkem minulého století bylo čím dále patrnější, že starobylý klášter nevhodný k pedagogickým účelům nezadržitelně chátrá a je třeba se poohlédnout po nové budově pro gymnázium.

O nové stavbě, která by plně odpovídala soudobým požadavkům vzdělávacího ústavu, se jednalo poměrně dlouho. Zástupci města - dnešními slovy - lobovali za projekt na úřadech i u vlivných politiků. Podpořil je významně také vůdce mladočeské strany Karel Kramář. Nakonec se i peníze našly, ovšem město stejně přispělo na náklady stavby 80 tis. K. Celý rozpočet na výstavbu dosáhl částky téměř 270 tis. K, samozřejmě bez vnitřního zařízení.

Jako stavební místo byla vybrána někdejší klášterní zahrada, resp. pozemky oddělené prolukou od budovy kláštera, situované nad úvozem směřující ke kostelu sv. Trojice. Architekt Ludvík Lábler navrhl jediný stavební blok na půdorysu písmene E, kdy hlavní trakt směřoval hlavním průčelím na jih souběžně s budoucí Gymnasijní ulicí (dnes Štáflova) a obě postranní křídla vymezovala dvůr školy. Oproti ulici zachovávala budova odstup vymezený linií stanovenou starým klášterem. Severní strana úvozu byla po celé délce školy upravena v mohutnou rampu z kyklopského zdiva s dvouramenným schodištěm z ulice, rozděleným kašnou s chrličem ve tvaru maskaronu. Autor pojal stavbu v doznívajícím novorenesančním slohu, oblíbeném zvláště pro veřejné budovy, nikoliv však v tomto případě příliš zdobném, zdůrazňujícím spíše řád a dodávajícím škole určitou slavnostní monumentálnost, situačně již částečně danou. Ve střízlivé štukové úpravě v exteriéru i interiéru se kupodivu uplatňují i secesní motivy, které nepůsobí nijak rušivě. Pouze po r. 1918 vystřídal říšského orla nad hlavním vchodem český lev.

Provedení stavby svěřil zvláštní výbor Josefu Šupichovi. Jeho stavební firma začala v polovině července r. 1906 s úpravou terénu a staveniště. Téhož roku dokončila základy a příští rok byla škola pod střechou. Další práce na vnějších omítkách i v interiéru se však poněkud vlekly, a proto slavnostní otevření školy naplánované na 25. 8. 1908 se odehrálo v ne zcela dokončené budově. Studenti do nových lavic zasedli teprve 20. 10. 1908.

Gymnázium sídlilo na této adrese až do r. 1959. V rámci redislokace brodských škol se od školního roku 1959/60 muselo přestěhovat do objektu bývalé chlapecké měšťanky (nyní ZŠ V Sadech). Od té doby slouží původně gymnazijní budova základnímu školství. Proluku mezi starým klášterem a školní budovou, v níž město marně usilovalo za I. republiky zřídit veřejnou cestu do čtvrti za klášterem, zaplnila r. 1962 příliš hmotná přístavba okresního národního výboru, která tak uzavřela severní frontu Štáflovy ulice. V roce 1964 se již natrvalo gymnázium usídlilo v budově bývalé obecné školy II. obvodu naproti svému původnímu sídlu. Škola byla ještě v osmdesátých letech rozšířena o moderní křídlo.

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}