PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Měšťanské dívčí a chlapecké školy

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Měšťanské dívčí a chlapecké školy (Masarykovy měšťanské školy)

Dnes Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Německý Brod se v období první republiky v souvislosti s nárůstem populace na přelomu 19. a 20. století potýkal s přeplněností a špatnými hygienickými podmínkami ve svých školních budovách. Situaci základního školství ve městě ještě v 90. letech 19. století poněkud zlepšila nově vystavěná budova měšťanské školy na okraji parku Budoucnost, přesto po třiceti letech byla její kapacita již nedostačující. Hned se vznikem republiky se rozběhla jednání ohledně výstavby nové školní budovy.

Město již v počátcích svého snažení získalo pozemky v městském parku v části „Nad Oborou“. Městský úřad až v roce 1930 po deseti letech jednání a po konzultaci se Spolkem československých inženýrů a architektů v Praze vypsal architektonickou soutěž na stavbu Měšťanské a dívčí školy. Do užšího výběru postoupily návrhy architektů Milana Babušky, Aloise Mezery, Ladislava Machoně a Bohumila Hübschmanna. K realizaci byly komisí vybrány a městu doporučeny projekty Ladislava Machoně – pro jeho velkorysost a architektonickou zdařilost a úspornější projekt Bohumila Hübschmanna.

Město, které se nikdy nepotýkalo s nadbytkem financí a počátkem 30. let na něj začaly dopadat následky hospodářské krize, vybralo projekt Hübschmannův. I tento levnější projekt, jehož náklady byly odhadnuty včetně vnitřního vybavení na čtyři miliony korun, dalece přesahoval finanční možnosti města. Již následujícího roku se přikročilo k úpravě stavebního místa v parku. Jen tato přípravná fáze si vyžádala 600 000 Kč a ještě další čtyři roky trvalo, než městské zastupitelstvo získalo finance pro realizaci první etapy projektu. Nutno dodat, že původní projekt musel být Hübschmannem o dvě třetiny redukován a realizován s rozpočtem 1 200 000 Kč. Pro realizaci byla vybrána firma J. Šupich a 28. října 1935 byl položen základní kámen. V průběhu následujícího roku byla budova dokončena. Realizace této první fáze projektu zůstala na dalších více než dvacet let fází poslední. Až v roce 1958 se budova dočkala svého dokončení v duchu Hübschmannova návrhu, podle projektu pardubického architekta Romana Šamana.

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}