PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Městská obchodní škola

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Městská obchodní škola

Hospodářský rozvoj na počátku 20. století se odrazil i v Německém Brodě, který se díky své výhodné poloze stal regionálním centrem moderního obchodu. Podnikatelé, místní obchodní grémium i městská rada usilovali proto o zřízení odborného vzdělávacího ústavu. Založení Městské obchodní školy dvojtřídní, jak zněl její oficiální název, schválilo Ministerstvo kultu a vyučování v roce 1909. První útočiště škola nalezla v bývalé kapli sv. Barbory (zbourané v roce 1945), připojené k budově obecných a měšťanských škol (později základní škola Rubešova, nyní AZ Centrum).

Kuratorium i městské zastupitelstvo si uvědomovaly, že toto umístění obchodní školy představuje pouze provizorium. V úvahu přicházela nákladná adaptace současných prostor s nejistým výsledkem (s ohledem na další rozvoj školy) nebo výstavba nové budovy. V únoru 1913 zvítězila druhá varianta, poté co se obě instituce nechaly inspirovat plány nových obchodních škol v Českých Budějovicích, Hořicích a Mariánských Horách. Svůj záměr si město dalo posvětit prostřednictvím starosty E. Šubrta, který byl zároveň poslancem říšské rady na vídeňském ministerstvu kultu a vyučování. Šťastnou ruku mělo také při výběru stavebního místa z tří vhodných stavebních pozemků: na zahradě manželů Brychtových a na místě sousedního domku Josefa Štáfla č. p. 5. na Horním předměstí s přilehlým pozemkem v ohbí tehdejších ulic Školské (nyní Boženy Němcové) a Gymnasijní (nyní Štáflova). Zde byla architektem Karlem Ješinou vyprojektována nárožní budova, která velmi citlivě uzavírala směrem k parku prostor, v němž mezi lety 1908 – 1914 vyrostly tři nové školní budovy.

Z oblého nárožního rizalitu s hlavním vstupem, vějířovitě se rozšiřujícím v nádvorní části, vybíhají dvě takřka symetrická uliční křídla. Centrální část, z venkovního pohledu reprezentativně uměřená a zakončená lucernou, mající snad již z dálky symbolizovat nový duch osvěty, plnila uvnitř funkci komunikační a v zadním traktu sociální, s výjimkou knihovny umístěné v prvním patře. Obě křídla byla v prvním i druhém podlaží účelně využita pro učebny, kabinetu, sborovnu a ředitelnu. Byt školníka se nacházel v suterénu východního křídla. V ofertním řízení na realizaci stavby vybralo město ze čtyř nabídek v červenci roku 1913 nabídku místní firmy Josefa Šupicha a 10. 11. 1913 jí bylo uděleno stavební povolení. Budova obchodní školy byla dokončena v červnu 1914 (kolaudována 17. 9. 1914) a „zdědila“ č. p. 5 na Horním předměstí po zlikvidovaném Štáflově domku. Celkové náklady na stavbu dosáhly přibližně 80 000 korun. Zahájení výuky v nové školní budově zaniklo již v počínající válečné vřavě. Jak narůstal počet žáků i nároky na moderní výuku, objevila se za půldruhého desetiletí potřeba rozšířit budovu. Původně se počítalo s nástavbou 3. podlaží, naštěstí tato varianta byla rychle opuštěna a přístavbu k východnímu křídlu v dnešní Štáflově ulici, která je dnes takřka neznatelná, provedla v letech 1930 – 1931 opět stavební firma J. Šupicha ve stejném secesním slohu, v němž byla postavena původní budova.

Od té doby prošel objekt ještě několika stavebními úpravami, naposledy v osmdesátých letech minulého století. Škola několikrát ve své historii změnila název, od roku 1946 získala status obchodní akademie. Po sloučení s několika integrovanými středními školami roku 2004, vzniku Obchodní akademie a hotelové školy v roce 2006 a soustředění výuky v areálu v ulici Bratříků na Žižkově zůstává původní budova městské obchodní školy nevyužita. Z rozhodnutí města došlo k odbourání rušivé socialistické přístavby a od roku 2009 hledá Město Havlíčkův Brod nové využití. Areál školy byl oceněn v roce 2009 na cca 8,5 milionu korun, za které byl nabízen ke koupi. Pro nezájem investorů byla cena o 1,5 milionu snížena. Nakonec byla budova pronajata chrudimské společnosti Futurum Regnum, která zde chtěla zřídit školící centrum. Po dvou letech společnost od svého záměru upustila a školu opět převzalo město. O odkup budovy projevila v roce 2014 zájem firma Koreček za 5,12 milionů korun. Jejím záměrem bylo vybudovat v přízemí komerční prostory a v patře malometrážní byty. Nabízená cena však nebyla městem akceptována. V roce 2017 schválili zastupitelé přestavbu bývalé školy na azylový dům s dvanácti bytovými jednotkami. Předpokládané náklady měly činit 85 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se městu nepodařilo získat potřebné finance z evropských fondů k realizaci projektu, také z tohoto záměru sešlo. V roce 2019 se krátce jednalo o možnosti využití objektu havlíčkobrodským Muzeem Vysočiny. Vzhledem k vysokým investičním nákladům se však zřizovatel muzea Kraj Vysočina rozhodl nabídku města odmítnout. Nová jednání přinesl také rok 2020. Rada města projednávala návrh na přestavbu školy pro potřeby jakéhosi detašovaného pracoviště ZUŠ Jana Václava Stamice. I zde by však muselo dojít ke kompletní rekonstrukci budovy od sklepa až po půdní prostory. Zájem o školu projevila také nová alternativní Základní škola EQ a Základní škola Štáflova. Ve všech případech by však muselo být investorem nákladné přestavby v řádech desítek milionů Město Havlíčkův Brod, které vzhledem k současné ekonomické situaci zřejmě nebude mít na akci takového rozsahu potřebné finance. Budovu tak v následujících letech čeká zřejmě jen další chátrání, které nakonec může vést až k demolici této stavby.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}