PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Všeobecná veřejná (okresní) nemocnice

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Všeobecná veřejná (okresní) nemocnice

Předcházející zdravotnické zařízení stálo od roku 1858 v Žižkově ulici a mělo původně status městské nemocnice. Když po prusko-rakouské válce městská rada definitivně odmítla Schmorantzův návrh na rozšíření nemocnice z finančních důvodů, stávalo se postupem dalších let stále patrnějším, že budova v Žižkově ulici přestává dostačovat kapacitně i vyhovovat zpřísňujícím se hygienickým podmínkám. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nových nemocničních budov. Na schválení záměru vybudování nové nemocnice se nejvýrazněji podílel v první polovině devadesátých let 19. století tehdejší okresní starosta a zdejší lékárník Václav Kabeláč.

Pro areál nové nemocnice byly prozíravě vybrány pozemky na Prempíru, západně a nepříliš daleko od městského centra, kde byl do budoucna dostatek prostoru k jeho dalšímu případnému rozšíření. Plány nemocnice vypracoval podle tehdejších nároků stanovených zemskou samosprávou ing. Karel Pokorný, který v Brodě později realizoval také hospodyňskou školu a poštovní úřad. Stavební práce zahájila firma Josef Šupich na jaře 1896 a následujícího roku, v září 1897, mohla nemocnice přijmout první pacienty.

Nejstarší soubor staveb sestával po dokončení z hlavní léčebné budovy č. p. 119 (sloužila oddělení chirurgie až do roku 1996), za ní stojícího administrativního a hospodářského objektu č. p. 120 (později byl přestavěn na prádelnu), infekčního pavilonu č. p. 121 (na jeho místě vznikla později transfuzní stanice) a márnice (včetně pitevny a výpravny pohřbů), jež slouží dodnes jako nemocniční kaple. Pohledově dominantní hlavní budovu s ústředním rizalitem, z něhož po obou stranách hlavního vchodu vystupovaly dvě pětiboké apsidy zakončené v úrovni 1. patra terasou, uzavíraly na bocích dva symetrické rizality. Pavilon A, jak bývala hlavní budova také označována, byl postaven v tehdy obvyklém historizujícím, takřka novorenesančním slohu, působícím na návštěvníka dojmem serióznosti, řádu, ale i určité vzdušnosti a světlosti. Původní neorenesanční ráz však do značné míry setřela nástavba o druhé patro, v letech 1927–1928. Moderně zařízená nemocnice díky věhlasu svého prvního primáře MUDr. Františka Zahradnického brzy získala takové renomé mezi pacienty, že na přelomu století již lůžkovou kapacitou přestávala stačit. Proto byl v letech 1905–1906 vedle hlavní budovy v témže slohu a podle návrhu téhož architekta postaven další pavilon (č. p. 620), jenž vhodně uzavřel areál směrem do Husovy ulice. Tento pavilon, označovaný dříve B (v současnosti č. 10), se rozhodl jihlavský krajský úřad v roce 2015 přes odpor značné části brodských občanů a po delší bouřlivé veřejné diskuzi zbourat. Po demolici byla na jeho místě vystavěna v těsném sousedství nedávno nákladně rekonstruované nejstarší budovy moderní stavba umožňující péči o seniory na současné úrovni.

Okresní výbor přikoupil současně v roce 1905 pozemky před nemocnicí, kde byl zřízen park, který celý ústav citlivě vymezil východním směrem (k městu). Za první světové války i v meziválečném období se nejstarší jádro areálu rozrostlo o další léčebné pavilony i hospodářsko-technické objekty. Nemocnice za protektorátu poprvé překročila hranici vymezenou Husovou ulicí přibližně na sever výstavbou interního pavilonu. Její dosavadní stavební vývoj pak završil monoblok nové nemocnice, dokončený v roce 1996.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}