PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Zemský ústav pro choromyslné

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Zemský ústav pro choromyslné

O umístění ústavu pro duševně nemocné v Německém Brodě bylo rozhodnuto již v roce 1909. Na bývalých pozemcích statku Rozkoš, který zemský výbor vykoupil od Adolfa Lázničky, se však začalo stavět až v roce 1920. Stavba byla postupně přerušena světovou válkou a poté výstavbou tábora pro válečné uprchlíky. Součástí týmu odborníků, který se zabýval přípravou tohoto rozsáhlého projektu, byl také architekt Vladimír Wallenfels. Wallenfels se ve své tvorbě zabýval poměrně často sociální výstavbou. Architekt vtělil do svého projektu představy odborníků, které účelně zasadil do terénu a propojil jej se zahradami a parkovou úpravou. Logicky strukturovanému souboru objektů uvnitř rozlehlého areálu dodnes dominuje administrativní budova, na kterou navazují hospodářské budovy zabezpečující chod ústavu. Vizuálně od nich oddělil budovy pro pacienty, které v rámci areálu osově rozdělil na mužskou a ženskou část. Z původně plánovaných osmnácti pavilonů bylo nakonec realizováno patnáct. Horizontálně byl areál rozdělen do pásů, v nichž byly v řadách postupně budovy pro chovance klidné, méně klidné a neklidné, přičemž pavilony nejméně klidných byly umístěny v největší vzdálenosti od obytné zástavby. Přímo v areálu byly vystavěny pouze domy pro primáře a správce ústavu. Bytové jednotky pro lékaře a další personál se realizovaly na druhé straně Rozkošské ulice naproti hlavnímu vchodu do ústavu. Součástí výstavby byla také železniční vlečka, jejíž prostřednictvím měl být dopravován materiál a zajišťován chod celého ústavu. Přestože první pacienti mohli být přijati již v polovině roku 1928, kompletně byl areál dokončen až v roce 1934. Vzhledem k hospodářské krizi a investicím státu do posílení obrany proti nacistickému Německu, bylo sice ustoupeno od realizace některých pavilonů, přesto však tento soubor budov s areálem o rozloze 43 hektarů, patří dodnes k významným centrům péče o duševně nemocné v rámci České republiky.

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}