PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Městská nemocnice

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Městská nemocnice

Žižkova čp. 34 (dříve čp. 95 Dolní předměstí)

Myšlenkou zřídit v Brodě nemocnici se zabývali zdejší měšťané minimálně již na počátku dvacátých let 19. století, kdy byl v r. 1822 založen Spolek ku vydržování nemocnice. Město zapůjčilo spolku jeden pokoj o čtyřech lůžkách s kuchyní v dnešní Nové radnici. K oživení zájmu o nemocnici došlo v polovině předminulého století za agilního lékaře MUDr. Čermáka. Od r. 1853 po schválení okresním úřadem sídlila nemocnice v zadním traktu domu čp. 51 na dnešním Havlíčkově náměstí (dům, kde je dnes restaurace Na rynku), v němž měla zpočátku 4 a nakonec 10 lůžek. Výnosem místodržitelství získala v r. 1857 právo veřejnosti. To však již byly v plném proudu práce na stavbě nové městské nemocnice při Pohledské silnici, započaté v létě r. 1856. Finanční prostředky se sešly z několika zdrojů. Valnou část nákladů hradila obec ze svého rozpočtu, výtěžků z odkazů jednotlivců, dobročinných a kulturních akcí i z loterie. Nemocnice, která dostala čp. 95, byla otevřena na podzim r. 1858 a disponovala celkem 6 pokoji pro nemocné o celkové kapacitě 33 lůžek, která se mohla v případě potřeby rozšířit o dalších 6 lůžek. Za několik let se však přesto ukázal počet lůžek jako nedostatečný a nemocniční výbor uvažoval o přístavbě i v té souvislosti o některých úpravách původního objektu. Chrudimský architekt František Schmoranz navrhoval v r. 1866 přistavět k budově severovýchodní křídlo. Do budoucna doporučoval městské radě také přístavbu křídla jihozápadního, aby se jednak odstranila pohledová nesouměrnost, jednak aby se získaly potřebné prostory pro další rozvoj nemocnice. Ani jedno z těchto doporučení nebylo realizováno zřejmě z finančních důvodů po prusko - rakouské válce. Nemocnice se přece jenom dále rozšířila o jakési infekční oddělení, když k tomuto účelu město zakoupilo v r. 1883 sousední dům čp. 65 (zbouraný v r. 1996) a upravilo jej alespoň nezbytně pro zdravotnické účely. Když se v r. 1897 otevíral nový areál nemocnice v západní části města na Prempýru, dosavadní objekty začaly sloužit chorobinci. Tento ústav na pomezí zdravotnicko sociálním doplňoval péči o osoby invalidní, s chronickými a dalšími nevyléčitelnými nemocemi, které se nemohly samy o sebe postarat, nebo jejichž rodiny jim nemohly zajistit odpovídající péči a které nemohly být právě kvůli charakteru svého postižení přijaty do nemocnice. V současné době je budově umístěna úřadovna městské policie.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}