PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Nemocniční kuchyně

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Nemocniční kuchyně

Počátky areálu dnešní havlíčkobrodské nemocnice sahají do období konce 19. století, kdy se, již se statusem Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. v Německém Brodě, začaly budovat první nemocniční objekty. Systematickým rozvojem za poměrně krátkou dobu vzniklo respektované odborné zdravotnické centrum, rozvíjející se vždy s nemalým přispěním svých ředitelů.

Překvapivě i v období hospodářské krize zažíval nemocniční areál díky mimořádné péči ředitele MUDr. Pavla Trnky značný rozkvět. Hned po svém nástupu v roce 1926 se Trnka zasadil o provedení nástavby hlavní chirurgické budovy (1927–1928), v letech 1928–1929 byla vystavěna nová kotelna a strojovna, v letech následujících vznikl dvoupodlažní pavilon pro infekční choroby a rok nato (1931) započala výstavba třípodlažního pavilonu pro chirurgickou tuberkulózu. U všech výše zmiňovaných staveb se v archivních pramenech uvádí, že byly i svým vybavením na světové úrovni.

Dalším objektem, jistě nikoli tak zásadním pro zdravotní péči, ale zajímavým z architektonického hlediska, byla jednopatrová nemocniční kuchyně, vystavěna v letech 1935–1936 při Husově ulici. Autorem progresivního návrhu byl pražský architekt Vladimír Wallenfels, Kotěrův a Gočárův žák z Akademie výtvarných umění. Ten nebyl v brodském prostředí neznámý, protože je autorem nedalekého, tehdy právě dokončovaného areálu Zemského ústavu pro choromyslné (1920–1934).

Wallenfels, tehdy již etablovaný architekt, známý svými rozsáhlými projekty jako Ústav sociální péče v Železném Brodě (1926–1928) a Klárův ústav slepců v Praze (1930–1933) i spoluautorstvím mimořádně zdařilé stavby Domu umění v Ostravě (1923–1926, společně s F. Fialou), tímto návrhem potvrdil, že i drobná užitková stavba může při kvalitním uměleckém zpracování obstát a zařadit se mezi stavby vyššího společenského významu. Jediný architektonický úkol, umělecký program, který si architekt u této stavby zadal, spočíval v naplnění požadavku funkčnosti kuchyně, která vařila pro poměrně rozsáhlý nemocniční areál. Pro dosažení míry účelnosti a přehlednosti celého provozu zvolil centrální dispozici – kdy do pomyslného středu stavby situoval vývařovnu. S takovým řešením se setkáváme i u jiných staveb tohoto typu. Výjimečnost v architektonickém řešení tkví v přiznání kruhového dispozičního schématu (oktogon) i v půdorysu stavby, který se pouze na severní a jižní straně prodlužuje o obdélníkové bloky.

Díky netradiční dispozici, jakési odlehčenosti získané železobetonovou konstrukcí stavby, prosvětleností hustým sledem obdélníkových oken a hladkými tvary fasády, navrhl Wallenfels stavbu, která bez znalosti její funkce spíše evokovala kosmickou loď, laboratoř či operační sál některého ze sousedních pavilonů. Tomu odpovídala i cena celé stavby: 1 milion korun.

Nemocniční kuchyně, jedna z mála ukázek moderní architektury v Havlíčkově Brodě, byla i přes odpor veřejnosti zbořena v roce 2010.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}