PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Nová radnice

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Nová radnice

V roce 1850 byl Německý Brod zvolen za sídlo okresního úřadu. S touto funkcí souviselo také zřízení okresního soudu a berního úřadu. Magistrát byl nahrazen městským úřadem, v jehož čele stál starosta s voleným představenstvem. Právě tato politická reforma silně ovlivnila stavební aktivity ve městě. Jako správní centrum 150 okolních obcí započalo město s výstavbou reprezentativních budov pro nově vzniklé městské a okresní instituce.

Obec postoupila budovu „staré“ radnice, své dosavadní sídlo, nově zřízeným zemským úřadům a hledala místo pro novou stavbu. Vybrána byla budova „staré rychty“ v jihozápadním cípu náměstí, v těsné blízkosti radnice. Realizaci stavby však bránila nejen vojenská posádka, která v tomto domě přebývala, ale i nedostatek financí. A tak i když v roce 1858 ministerstvo vnitra budovu projektovanou místním stavitelem Martinem Urbanem schválilo, k její výstavbě nikdy nedošlo. Realizovány nebyly ani projekty ze šedesátých let 19. století, jež jsou pro toto období i účel stavby příznačně pojaté v novogotickém slohu. Svou kvalitou a vypracovaností je převyšuje projekt zemského konzervátora Františka Schmoranze z Chrudimi. Se začátkem nového století se opět rozhořela diskuze o nové podobě radnice. Podrobný projekt dodal v roce 1901 stavitel a inženýr zemského výboru Karel Pokorný, který pro Německý Brod již vytvořil projekty pro veřejnou nemocnici a hospodyňskou školu. Ani jeho návrh však nebyl realizován. Kritická situace s budovou radnice byla vyřešena až v roce 1913, kdy byla úplná přestavba radnice konečně realizována.

Stavbou byla pověřena firma Josef Šupich, která měla upravit interiéry podle projektu zpracovaného architektem Dušanem Jurkovičem. Vzhledem k tomu, že Jurkovič nebyl schopen ani po několika urgencích dodat plány na úpravu fasády navrhl c. k. konzervátor Zdeněk Wirth městskému úřadu osobu architekta Pavla Janáka. Janák vypracoval citlivě koncipovaný návrh v moderních kubistických formách, který byl však pro zástupce zdejšího města příliš progresivní a město se rozhodlo pro neobarokní fasádu vypracovanou Josefem Šupichem, která byla po úpravách neznámého odborníka z Prahy také v říjnu 1913 dokončena. Svou původní vnější podobu si budova v podstatě zachovala dodnes, snad až na necitlivé nahrazení původních dveří balkónu. Dispozice interiéru prodělala mnoho změn, v jejichž důsledku se z původního řešení nezachovalo téměř nic.

 

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}