PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ - Požár 1834

retro koment prohlidka

 

V době uzavření naší galerie z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli prostřednictví krátkých textů připomenout výstavu Příběhy brodských domů, která proběhla v roce 2016. Vzhledem k tomu, že katalog byl již v průběhu výstavy vyprodán, chceme prostřednictvím internetu nabídnout alespoň virtuální cestou nahlédnutí do katalogu, jehož texty byly v některých případech rozšířeny a upraveny, případně byly přidány budovy zcela nové. Vzhledem k elektronické formě můžeme nyní uveřejnit i fotografie a projekty budov, které nemohly být vzhledem k rozsahu výstavy i katalogu představeny veřejnosti. Pozornost bude věnována především budovám zaniklým, které byly zbourány v druhé polovině 20. století.

Rekonstrukce domů po požáru v roce 1834

Poměrně značným zásahem do podoby jižní fronty náměstí byl požár radnice (č. p. 87) a sousedních domů, který se rozšířil až do přilehlé Svatovojtěšské ulice. Požár vznikl 8. května 1834 v zadní části dnešní „staré radnice“ z neopatrnosti vězeňského dozorce Karla Hořínka a padlo mu za oběť celkem 11 staveb. Na jižní straně náměstí šlo o radnici, pivovar a č. p. 88–90 (domy Jana Kommerse, Adama Menšíka a Antonína Weise), ve Svatovojtěšské ulici č. p. 82–86 a 107 (domy Jana Musílka, Jana Cikánka, Anny Hulákovské, Václava Ráčka, Jana Kundrata a Františka Holíka). Celková škoda na budovách a movitém majetku byla vyčíslena na závratných 65 000 zlatých.

Vytvořením projektů pro rekonstrukci budov překvapivě nebyl pověřen nikdo ze zdejšího zednického cechu, ale zřejmě prostřednictvím krajského stavebního úřadu v Čáslavi byl pro realizaci tohoto rozsáhlého projektu vybrán stavitel z Chotěboře původem ze slezského Pruska Ernst Teige, který během měsíce dodal vypracované plány pro všechny pozničené budovy. Ačkoliv o autorovi plánů zatím nemáme bližší informace, grafické podání dochovaných plánů by svědčilo spíše pro práci školeného inženýra (architekta) než městského zednického mistra. Teige tak snad mohl být absolventem pražské polytechniky, založené v roce 1803.

Vzhledem k počtu vyhořelých budov a poškození budovy radnice byl celý plánový soubor následně odeslán k posouzení krajskému inženýrovi Johannu Waldovi do Čáslavi, jenž se z úřadu své funkce vyjadřoval k podobě veřejných staveb čáslavského kraje nebo je i sám projektoval. Aby se snížila hrozba vzniku a následného rozšíření požáru, byly nařízením magistrátu Teigem plánované šindelové střechy nahrazeny krytinou z pálených tašek (cihelnou krytinou). Waldovy přípisy a korektury z počátku června 1834 jen v drobných detailech upravují Teigeho plány. Protože jedna z vyhořelých budov patřila měšťanského pivovaru, není bez zajímavosti, že právě tento stavitel byl přizván k vyprojektování nové výrobní budovy měšťanského pivovaru na Horním předměstí.

Soubor plánů stavitele Ernsta Teigeho zde prezentuje dvojice domů ve Svatovojtěšské ulici a dva domy na náměstí. Do dnešní doby se zachovaly pouze č. p. 85 a 86, jejichž fasády však byly radikálním způsobem přestavěny.

 

FOTOGALERIE

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}