LEDEN 2022

srpen2021

 EMILIE TOMANOVÁ: SVÍTÁNÍ, 1981
barevný lept, papír

Jako další přídavek k naší aktuální výstavě „Rytíř a krásná paní, výtvarná tvorba manželů Karla a Emilie Tomanových“ představujeme grafický list Emilie Tomanové – Svítání. Je to další z naší rozsáhlé sbírky grafických listů Emilie Tomanové, který pochází z cyklu, v němž se autorka věnovala tématice času a jeho proměn na počátku 80. let 20. století.

 

Emilie Tomanová (1933 Praha  – 1994 Praha)

Emilie Tomanová, dívčím jménem Matošková, je rodačkou z Prahy. Vystudovala Státní grafickou školu u profesorů Balaše a Dillingera a v roce 1951 nastoupila na Akademii výtvarných umění na grafickou speciálku k prof. Vladimíru Puklovi, kde absolvovala v r. 1956. Při studiích se seznámila se svým budoucím manželem, grafikem Karlem Tomanem, s nímž v r. 1954 uzavřela manželství. Nástup do řad aktivních grafiků byl u Emilie Tomanové zbrzděn mateřskými povinnostmi, o to intenzivněji se projevuje její tvorba od druhé poloviny 60. let. Zůstala věrná volné grafice velkého formátu a jejími bytostnými technikami se stal lept a suchá jehla, které nejlépe vyhovovaly jejímu výtvarnému cítění, výrazu i tématům, jimž se věnovala. Snová romantická poetika prochází všemi jejími pracemi, a i když se jedná o volnou tvorbu, často se autorka nechává inspirovat tématy literárními, biblickými či až archetypálními.

V šedesátých letech jsou jí zobrazovaná témata ovlivněna vlastním mateřstvím, takže vzniká grafický cyklus inspirovaný poetikou dětského výtvarného projevu. Na přelomu 60. a 70. let přichází Emilie Tomanová s monumentálními listy inspirovanými mytologií či přírodními zákony a projevující se plošnými až geometrizujícími prostředky (Bárka, Ptakopravec, Mapa, Krystal aj.). V druhé polovině 70. let je v její tvorbě patrný příklon k přírodě, jež přechází na počátku 80. let k romantizující tématice projevující se ztvárněním stylizovaných přírodních scenérií obohacených o nejrůznější bytosti. Přelom 80. a 90. let pak představuje vrchol autorčiny tvorby v podobě zobrazování volné přírody, do níž zasazuje biblické motivy (Návrat ztraceného syna, Pieta, Zápas Jákoba s andělem, …).

Emilie Tomanová zůstala celý svůj život svá a stojící nad jakýmikoliv uměleckými módními trendy a tendencemi. Od roku 1965 byla řádnou členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar a účastnila se pravidelně jejich spolkových výstav doma i v zahraničí. V roce 1966 obdržela prestižní grafickou cenu „Noir et blanche“ („Černá a bílá“) ve Francii.

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     facebook     instagram 

ICOM PRAGUE 2022 logo jeden radek CMYK color    PODPORIL KV   

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

{snippet kontejner_KONEC|}