DÍLO MĚSÍCE

cervenec 2017

Josef Čapek

„První člověk, který stanul na sotva chladnoucí kůře zemské, byl zemědělec (dr. Švehla) 

kombinovaná kresba, papír, 20. léta 20. století

 

JOSEF ČAPEK (1887 – 1945)

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, prozaik, novinář, dramaturg, to je výčet oborů, jimž se Josef Čapek, významná osobnost kulturního a uměleckého života 1. poloviny 20. století, věnoval. Čapkova rodina pocházela z Malých Svatoňovic a oba jeho sourozenci, starší Helena i mladší Karel se věnovali literární dráze. Josef stál vždy tak trochu v pozadí dominantnějšího Karla. Absolvoval odbornou tkalcovskou školu, ale talent jej dovedl na pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, po jejímž absolutoriu vyjel na studijní cestu do Paříže (1910 -11). Po návratu se okamžitě zapojil do uměleckého života. S přáteli Fillou, Kubínem, Kratochvílem a Procházkou zakládají Skupinu výtvarných umělců, stává se redaktorem Uměleckého měsíčníku a po vstupu do SVU Mánes i redaktorem uměleckého časopisu Volné směry. V roce 1918 je jedním z iniciátorů vzniku skupiny Tvrdošíjní. Josef Čapek byl vždy zastánce modernismu, ve své tvorbě byl silně ovlivněn francouzským kubismem, jehož ostré hrany obrousil vyprávěcím až insitním akcentem, který vynikl nejen v obrazech se sociální tématikou, ale především v obrazech s dětskými motivy. Vystavené politické karikatury svědčí o tom, že vždy citlivě reagoval na politické kauzy a střety, které od druhé poloviny 30. let nabyly protifašistických a promírových premis. Za tuto svou protifašistickou angažovanost byl ihned po obsazení republiky zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora, v nichž strávil celé období 2. světové války. Zemřel na tyfovou epidemii v táboře Bergen-Belsen na jaře 1945.

 

 

 

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina    rada galerii     facebook      PODPORIL KV

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY  

{snippet kontejner_KONEC|}